LA LINEA

Een soldaat bewaakt de “vierde muur”, La Linea,  de grens tussen podium en publiek, tussen vreemd en vertrouwd. Wanneer er een vluchtelinge arriveert met een reiskoffer vol vreemde klankobjecten, ontstaat er rond de absurditeit van de grenslijn een muzikale dialoog die de verschillen in cultuur aftast. Deze voorstelling balanceert tussen concert en theatervoorstelling en spreekt alle leeftijden aan.

A new musical theatre play for all ages by Aurélie and me and  commissioned by the Norwegian Turnéorganisasjonen. As it is under construction , I can only say for the moment that I will be playing a soldier who is guarding "the fourth wall", the frontier between the public and the stage. Then strange musical events happen on The Line ... Some kind of world-music opera about today's immigration issues.

Premiere : winter 2017-18

Unknown 1
La linea final design
Waqah border 23